Hagestad

Kort historik

Hagestad-karta

Människan har lämnat många spår sedan de först satte sin fot här efter istiden. De spåren kan, med ett tränat öga, uppfattas än idag i omgivningarna. Med delad framgång har största delen av områdena varit uppodlade under århundradena. Skogen har inte alltid sett ut som den gör idag, utan på slutet av 16-, 17- och 1800-talen fanns nästan inga träd alls.

Utöver att odla marken har fisket varit en av näringarna och den övriga sjöfarten har med stor respekt rundat FyrenSandhammarudden. Förr i tiden var Sandhammaren mest känd för de rev utanför som mången fartyg gick på grund i. Inte för inte kallades området för den stora fartygskyrkogården. Detta råddes bot på genom att uppföra en fyr i mitten av 1800-talet. En fyr som fortfarande är i bruk i form av att den ger ljus.

Största delen av befolkningen bodde, fram till slutet av järnåldern, nära kusten med drog sig sedermera norrut. I den långa bybildningen, under danskarnas styre,

Hagestad, by i Löderups församling i sydöstra Skåne.

En by med minnesmärken från 1000-talet, ett kulturlandskap med historia både från ett rikt sjöfartsliv till ett rikt jorbruksliv i den skånska myllan.

Ett landskap med minnen från danska härjningar, försvenskning och ett jordbrukslandskap som genomgick enskiftet tidigt 1800-tal vilket vi kan se tydliga spår av än idag. En effektivisering av jordbruket som ledde till att radbyns gårdar minskade till antal och flyttades ut på åkermarken runt om och som bredde ut byn. Många Hagesta-gårdar har en lång historia vilka vi kommer att kunna ta del av i höstens satsning på utställningen Gåramålningar.

Ytterligare ett tecken på ett rikt jordbruk är Hagestaborgsmöllan. En mölla som inte genomgått någon modernisering och fortfarande var i bruk 1952. Idagarna genomgår den en underhållsrestaurering och är öppen för visning den 4 juli 2010.

Havet har varit inne norr om åsen och lämnat spår som bidragit till mossen och som ständigt formar vår strand. Vårt kända Sandhammaren med dess beryktade rev som skapade spänning i sjölivet före fyrens tid som restes i mitten på 1800-talet. Idag är den vita milslånga sandstranden betydligt attraktivare för badlivet. Mossen har med sitt rika fågelliv lockat mången fågelskådare.

I våra natureservat finns markerade vandringsleder.Naturreservat med mestadels ek- och tallskog, hagmarker och Tygeån som vattendrag. Rikt på blommor och har en rik häckfågelfauna.Området är stort och det finns risk att man går vilse bland de många dynerna. Vid första besöket är det därför bäst att hålla sig till markerade stigar. Genom området går Skåneleden som följer kusten och ansluter i Ystad och Simrishamn.

Ett reservat som Dag Hammarsköljd, FN´s generalsekretare, förälskade sig i och och köpte upp en del mark med hus som idag befinner sig Svenska Turistnäringens ägor. Där han bla. anlade en meditionsring på heden. www.backåkra.se

Hagestadborgsmöllan.

Invid Hagestaborgsvägen ligger denna vackra mölla vilken byggdes 1825 och dess drift har inte moderniserats sedan dess.

Byalaget har tillsammans med Ystads kommun sökt och fått av länsstyrelsen pengar, ett belopp på 249 000 kronor, för att renovera och rusta upp möllan. Det handlar om yttre undehåll och renovering av fönster. Arbete är påbörjat nu under våren.

Möllan håller öppet den 4 juli. Vill man besöka Möllan övrig tid är ni Välkomna att ringa Margareta Nörregaard eller Kamilla Persson.