Hagestad

 

 

Medlemsavgift för 2021 är som tidigare 50 kr.

Inbetalas till bankgiro 5545-5224

Välkommen att bli medlem i Hagesta byalag!