Hagestad

Medlemsavgift -  bankgiroavi på samma avgift som tidigare år.