Hagestad

 

 

Medlemsavgift för 2024 är som tidigare 50 kr.

Inbetalas till bankgiro 5545-5224

eller till Swishnr: 1233910742

Välkommen att bli medlem i Hagesta byalag!