Hagestad

Flora och fauna i reservaten Hagestad - Sandhammaren

Strand under ständig förändring.

 

Österlens södra kust består av ett unikt sandområde som avsatts som naturreservat för sina höga naturvärden. Här finns sanddyner, sandstränder, krattekskogar, tallskogar och öppna hedmarker med värdefull flora och fauna.

Området är ett mycket populärt strövområde och de inbjudande sandstränderna lockar många badgäster varma sommardagar. Naturreservatet Backåkra i den norra delen av området berörs av Kåsebergaåsens östra utlöpare och består främst av öppna kuperade betesmarker.

Från Rytterskulle (32 meter över havet) i östra delen av Backåkrareservatet har man en storslagen utsikt över hela området. Från Löderups strandbad till Mälarhusen ligger ett stort naturområde som är skyddat i de två naturreservaten Hagestad och Sandhammaren. Här finns mäktiga sanddyner, som bildats av hav och vind. Flera av dynerna är mer än 10 meter höga och ligger i rader längs kusten upp till en kilometer in i landet. Fortfarande finns dyner som närmast kusten är "levande" d.v.s. vinden flyttar sanden till dynernas läsidan.

Vid Löderups strandbad i naturreservatet Hagestad pågår en omfattande stranderosion och på de senaste åren har över 50 meter strand blivit hav. Träd står som skellett på sanddynerna där det tidigare var frodig skog en bit från kusten eller faller ner i havet.

Under medeltiden var området täckt av ekskog, som med tiden blev allt mer intensivt utnyttjad. Detta bidrog till att sanden blottlades och började flytta på sig. Stora problem skapades för jordbruket i trakten då sandflykten var som värst och man försökte på olika sätt binda sanden. Genom skogsplanteringar på 1700- och 1800-talet lyckades man till slut stoppa sanddriften och nu har vegetationen återtagit större delen av dynområdet där det idag växer gles ekkratt, tallskog, blandlövskog och ljunghedsklädda gläntor.

Fältskiktet i skogen karaktäriseras av liljekonvalj, krypande vildkaprifol, blåbär och olika gräs.

Fågellivet är rikt och under försommaren kommer ofta östliga rariteter hit med ostvindar. Man kan få se härfågel, turturduva, lundsångare, mindre flugsnappare och till och med blåkråka. Bland häckfåglarna kan nämnas sommargylling, som med sin nästan tropiska sång flöjtar under maj och juni.

I övergången mellan krattskog och strand finns på dynerna ett ljunghedsområde där man kan påträffa växter som back- och fältsippa och olika gräs som ängshavre, röd- och fårsvingel. Yttersta dynerna mot havet har främst strandråg och strandrör och i svackorna kan man hitta saltarv, marviol, strandärt, sodaört och spjutmålla. Området är stort och det finns risk att man går vilse bland de många dynerna. Vid första besöket är det därför bäst att hålla sig till markerade stigar.

Genom området går Skåneleden som följer kusten och ansluter i Ystad och Simrishamn.

 

Källa: Länsstyrelsen i Skåne